» عکس: سر بریدن دختر 3ساله سوریه (وحشتناک)(lمی دونم قدیمیه )

                          تروریست های سوریه به دختر سه ساله هم رحم نکردند…

بارخدایا  شیطان را با سرگرم شدن به برخى دشمنانت از ما منصرف کن،

و ما را به حسن رعایت خود از او حفظ فرما،

و از حیله‏ اش کفایت کن،

و چنان کن که از ما بگریزد، و نشان پائى از او براى ما نماند.

بارخدایا  ما را از هدایتى که در دوام و پابرجایى مانند گمراهى او باشد بهره‏ مند ساز،

و در برابر تباهى او به ما توشه تقوا کرامت فرما،

و خلاف راه هلاکت ‏بار او ما را به راه تقوا رهنمون شو.

الهى درقلب ما براى او راهى قرار مده،

و براى وى در شئون زندگى ما منزلى فراهم نیاور.

بارخدایا ما را به هر باطل که در نظرمان بیاراید آگاه کن،

و چون آگاهمان کردى ما را از آن حفظ کن،

و به راه و روش جنگ با او بینایى ده،

و ما را ملهم ساز که براى نبرد با او چه باید آماده کرد،

و از خواب غفلتى که سبب گرایش به اوست بیدار کن،

و به توفیق خود ما را در مسیر مبارزه با او یارى ده.

بارخدایا،

قلوبمان را از انکار کارهاى شیطان سرشار ساز،

و براى درهم شکستن حیله‏هایش ما را چاره بیاموز.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،

و سلطه شیطان را از ما بگردان،

و امیدش را از ما قطع کن،

و وى را از حرص ورزیدن به گمراهى ما دفع فرما.

بارخدایا، بر محمد و آلش درود فرست،

وپدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را از زن و مرد مؤمن، از شرّ او در جایگاهى محکم،و دژى حفظ کننده، و پناهگاهى امن قرار ده،

و آنان را براى دفع ضرر او زره‏هاى نگهدارنده بپوشان،

وآنان را اسلحه بُرّا بر ضدّ او عطا کن.

بارخدایا،

مشمول این دعا فرما هر کس را که به پروردگاریت گواهى داده،

و به توحیدت اخلاص ورزیده،

و از باب حقیقت بندگى با شیطان دشمنى نموده،

و براى دریافت علوم ربّانى از سوى تو بر علیه او یارى جسته است.

خداوندا

وهر آنچه گره زده بگشاى،

و هر راه که باز کرده ببند،

و هر تدبیرى که اندیشیده درهم شکن،

و از هر کار که قصد مى‏ کند بازش دار،

و هرچه را محکم نموده سست کن.

بارخدایا،

سپاهش را بشکن،

و مکرش را باطل ساز،

و پناهگاهش را ویران کن،

و بینیش را به خاک بمال.

الهى

ما را در سلک دشمنانش قرار ده،

و از شمار دوستانش برکنار کن،

تا چون ما را بفریبد او را پیروى نکنیم،

و چون ما را بخواند از اجابتش سرباز زنیم،

و هرکه را که پیرو فرمان ماست به دشمنى با او فرمان دهیم،

و هرکه را که پیرو نهى ماست از اطاعت او بازداریم.

بارخدایا بر محمد آخرین پیامبر، و آقاى فرستادگانت، و بر اهل‏بیت پاک و پاکیزه او درود فرست،

و ما و اهل ما و برادران ما و همه اهل ایمان از زن و مرد را از چیزى که از آن پناه مى ‏بریم پناه ده،

و از آنچه که از بیم آن از تو ایمنى خواستیم ایمنى بخش،

و دعاى ما را بشنو،

و آنچه را از ذکرش غفلت کردیم به ما عطا کن،

و آنچه را فراموش نمودیم براى ما محفوظ دار،

و ما را بدین سبب به درجات شایستگان انتقال ده،

اى پروردگار جهانیان

دعاى ما را اجابت فرما.

 

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید