نعمتی به نام زندگی


بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارند،

 


امروز به این جمله «جان لنون» برخوردم که شرح حال ماست. شما چه فکر میکنید؟

"......زمانی که به مدرسه رفتم از من پرسیدند: که وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره بشوی. من پاسخ دادم "خوشحال."
آنها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشدم و من به آنها گفتم این شما هستید که مفهوم زندگی را متوجه نشدید."

زندگی،یک نعمت است.

از آن لذّت ببرید. آنرا جشن بگیرید،

و ادامه اش دهید وبدانیم که

زندگانی : یک گذر است نه یک ماندن

/ 1 نظر / 26 بازدید
پیام

سلام بسیار زیبا بود. خانم خوشحال! امیدوارم همیشه خوشحال باشید و در جریان