شیطان وکلید جهنم

 

شیطان در هیبت بز در حال تماشای عذاب جهنمیان..

دقت کنید یکی از عذاب شوندگان تکه ایی استخوان در  دست دارد که شبیه کلید است، در واقع یکی از کلید های رهایی از جهنم را در دست دارد.

عذاب و درد از عنایات خاص شیطان بشمار میرود.

/ 0 نظر / 90 بازدید