شنیده شدن صدای ارواح در فولاد شهر اصفهان

طبق گفته ی کارکنان بیمارستان فولاد شهر اخیرن صدا هایی ترسناک از پشت بیمارستان که این مکان دارای یک جنگل مصنوعی است (جنگل نزدیک به قبرستان است و همچنین سرد خانه به آن نزدیک می باشد) شنیده شده که شامل صدا های بلند جیغ در بامداد شب هنگام است.

جالب اینجاست که تا به حالا کسی را که این صداهای جیغ از او باشد پیدا نکرده اند.
تعدادی نیز در این مکان روح را به چشم خود دیده اند که ظاهر شده و زمان را پرسیده و سریعا ناپدید شده است.حتی در خود بیمارستان هم تعدادی ادعا میکنند که ارواح در آسانسور عبور میکنند.
"برگرفته از گفته ها و شواهد افراد"

/ 0 نظر / 262 بازدید